15/01/2019
23772

Silajlık Soya Tohumu

 

Silajlık Soya Tohumu Ne Zaman ekilmeli?
Silajlık soya tohumu baharda toprak sıcaklığının artmaya başladığı nisan ortasından sonra ekilmeye başlanmalıdır. Ekimler ılıman bölgelerde nisan ortasından sonra başlarken soğuk iklimlerde mayıs ayı başlarından itibaren başlar. Silajlık soya tohumu ekerken mutlaka soya bakterisi uyuglaması yapılmalıdır. Soya bakterisi signum premax bitkinin iyi gelişmesine zemin hazırlar. Silajlık soya tohumu gelecek dönemlerde hayvan besleme açısından bir yıldız olacaktır.Hayvan besleme açısından silajlık soya tohumu ekilişleri çok önemlidir.Silajlık soya tohumu gelecek yıllarda her çiftçinin tarlasına ektiği bir yem bitkisi olacaktır.silajlık soya yetiştiriciliğinin yaygınlaşması Türk hayvancılığını yem girdilerinin pahalılığından kurtaracaktır.  Silajlık soya tohumunu Türk mühendisleri uzun uğraşlar sonucu geliştirmiştir. Hayvan beslemede protein açığını kapatmada mükemmel bir besin kaynağıdır. Tek ekildiği gibi mısırla bitişik parseller halinde de ekilebilir. Mısırla karışık silaj yapmak daha doğrudur. Silajlık soya, Silajlık mısırın proteinini %7 den 16-17'lere çıkarmaktadır. 

Silajlık soya tohumu tohumundan dekara 8 kg ekilir. ekerken bakteriyle uygulama yapmak doğru olur. Bakteri uygulaması yapılmışsa tohuma, üst gübrelemeye gerek kalmaz. Tohumlar ekim yapılırken mutlaka tavlı toprağa ekilmelidir. Ektikten sonra tohumlar çıkana kadar üzerlerine sulama yapılmaz. 

Silajlık soya tohumu danelik soyaya göre daha fazla boy yapmaktadır. Boyu 2-2,5 mt'ye kadar ulaşabilmektedir. Soya silajı dekar verimi 5-6 tondur. Kuru ot yapılacaksa kuru ot verimi 2 ton civarındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Ege bölgesi'nde hem birinci ürün hem de ikinci ürün olarak silajlık soya tohumu ekimi yapılabilir. Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesinde birinci ürün ekimi yapılır. Bu Bölgelerde ekim zamanı Mayıs ayıdır. 

Sahil bölgelerimizde silajlık soya ekimi Nisan 20'de başlamaktadır. Silajlık soya hayvan beslemede seçeneği olmayan mükemmel besin kaynağı olan bir yem bitkisidir. Hayvan beslemede çiftçinin yem külfetini ciddi şekilde azaltan bir kaba yem bitkisidir. 

Mısırla silajlık soya tohumu karışık ekimi tavsiye etmiyoruz. Çünkü yüksek boylu mısırın içinde silajlık soya bitkisi boğulmaktadır. Bu uygulama başarısız olmaktadır. En uygun yöntem tarla ikiye bölünür. Yarısına silajlık soya tohumu diğer yarsına da silajlık mısır tohumu ekilir. 100-110 günde her ikisi de beraberce silaj yapılır. römorkun içinde karışır. Ayrıca sıkıstırılırken de karışır. Böylece homojen bir yapı oluşur.

Silajlık soya Türkiye ve Dünya için yeni bir stratejik yem bitkisidir. Amerika'da ekimi hızla yayılmaktadır. Türkiyede'de firmamız silajlık soya tohumu ekiminin arttırılması konusunda çok yoğun bir faaliyet göstermektedir. 

Soyalı silajla beslenen hayvanlardan yüksek verim artışı görülür. Bu rakan %15 civarındadır. Yüksek proteinli soyalı silajla beslenen hayvanlarda yüksek protein hayvanları tok tuttuğundan %30 yem ve mısır silajı tüketiminden tasarruf sağlanır. 

Silajlık soya tohumu yetiştiriciliği ve silajlık soya tohumu fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.