09/12/2019
7135

Yaz Otu

*Yaz Otu* firmamız tarafından 12 yılı aşkın bir zaman harcanarak Türkiye'ye kazandırılmıştır. 2008 yılında bu ismi ilk kez firma sahibimiz Cengiz Torun kullanmıştır. *Yaz Otu* isminden de anlaşılacağı üzerine yazın aşırı sıcaklarda yetişen, sıcağa mükemmel bir şekilde adapte olmuş bir yem bitkisidir. 

Yaz Otu tohumundan dekara 1 kg ekilir. Firmamızın sattığı Yaz Otu tohumu ithal OECD Sertifikalı orjinaldir. Yem bitkisi olarak Tarım Bakanlığınca tescili vardır. Yaz otu tohumumuzun ismi Rooiberg'tir. Rooiberg tescilli yaz otudur. 

Yaz Otu iki çeşittir:
1- Gıda amaçlı kullanılan TAHIL tipi TEFF zayıflama çayı olarakta kullanılmaktadır.
2- Ot tipi, yem bitkisi amaçlı ıslah edilip geliştirilmiş Teff Grass.

Türkiye'de bazı firmalarca tahıl amaçlı üretilen Teff, piyasaya Yaz Otu yem bitkisi olarak sürülmüştür. Teff tahılı; insan gıdası amaçlı ekilip biçilen bir bitkidir, kesinlikle bir yem bitkisi değildir. Çiftçilerimizin aldanmaması için yaz otu adı altında satılan tohumların OECD Belgesini aldıkları yerlerden istemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde kesinlikle bu ürünlere rağbet gösterilmemelidir. 

Yaz Otu Nasıl Ekilir? :
Tarla iyice inceltilip, sıkıştırılır. Dekara 1-1.5 kg tohum saçılır. 0.5-1 cm derine düşecek şekilde ekilir. Yaz otu 4-5 günde çimlenir çıkar; bu dönemde tarlanın yüzünü ıslak tutmak gerekir, sık sık sulama yapmak gerekir. Yaz otu diğer adı Teff Grass; 25 günde otlatmaya, 35 günde biçime gelir. Ekim ayına kadar biçimler devam eder. Bu süre zarfında 4 defa biçilir. Bir biçimde; 850-1000 kg kuru ot verir, 2.5-3 ton yeşil ot verebilir. Yaz otunun her türlü arazide yetişebilme kabiliyeti mevcuttur. Kötü arazi koşullarına ve susuzluğa son derece tahammülü yüksektir. Aynı zamanda Yaz Otu çeltikten sonra aşırı suya ve sel baskınlarına en dayanıklı yem bitkisidir.
Yaz otu tohumumuz ithaldir, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden getirilmiştir. 10'ar kglık torbalarla piyasaya arz edilmiştir. Yaz otunu otlatırken 20-25 cmde otlatmak gerekir. Aşırı boylu yaz otunu hayvan kısa ota göre daha tercihsiz otlar. Koyun otlatılacaksa; koyunlar genelde kısa otu tercih ederler. Kısa ottan yararlanmada koyunlar mükemmel kabiliyete sahiptirler. Yaz otu tarlası 2 ya da 3 parçaya bölünür; 15-20 gün bir parçada, 15-20 gün diğer parçada hayvanlar otlatılır. Bir parselin gübre ve sulama işlemleri yapılırken, hayvanlar diğer parsele alınır. Yaz otu kaba yem bitkisi mükemmel seviyede ham proteine sahiptir.

Yaz Otu tohum fiyatı hakkında bilgi almak ve yaz otu tohumu satın almak için şirketimizle irtibat kurabilirsiniz.
Torunoğlu Tohumculuk: 0 322 239 88 08 - 0 532 266 40 41