12/12/2019
8329

Mera Tohumu

Mera Tohumu Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin hayvan beslemede kullandıkları ana yem bitkisidir. Mera tohumu ekimlerine dayalı hayvan yetiştiriciliği yapan ülkeler; hayvancılığı ucuza getirmektedir. Bizim hayvancılığımıza göre çok daha yüksek kar marjıyla hayvan yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Bir dekar mera arazisinde 10 koyun, keçiye, 10 dekar mera arazisinde 100 koyun, keçiye; Bir dekar mera arazisinde 1 ineğe, 10 dekar mera arazisinde 10 ineğe bakım yapılabilmektedir.

"Mera Tohumu: Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların Mera ihtiyacını karşılayan çok değerli bir yem bitkisidir."

Mera tohumu karışımımız bir çok mera tohumundan oluşmaktadır.
Mera tohumu en az 5 yıllık bir yem bitkisidir.
Hem otlatmaya hem biçime uygun uzun ömürlü bir yem bitkisi karışımıdır.

Tarla ikiye bölünür; 20 gün bir tarafta, 20 gün bir tarafta otlatılır. Bir tarafın gübre ve sulaması yapılırken hayvanlar diğer bölüme alınır.

*Hayvanlarda suni mera çok yüksek verim artışı sağlar.*

Yapay çayır mera padoklarında otlayan hayvanların kapalı ahırlarda görülen birçok besleme rahatsızlıkları görülmez. Hayvanlar sağlıklı olur.

Mera Tohumu Nasıl Ekilir? :

Mera tohumunda dekara 5-6 kg tohum ekilir. Doğru ekim zamanı sonbahardır.
Tarla sürülüp iyice inceltilip sıkıştırılır. Mibzerin bıçakları yukarı kaldırılır, hortumları boşa çıkartılır; mibzerin ayarı kısık ayara getirilir, dekara 25 kg 15 15 15 gübre atılır.

Gübre ve tohum toprağın yüzeyine bırakılır üzerine sürgü (tapan) çekilir. Sürgüden sonra tarla dişsiz silindirle sıkıştırılır. 
Üzeri sık sık sulanır. 3 hafta sonra üzerine dekara 20 kg Üre atılır.

Küçükbaş hayvan otlatılacaksa ilkine biçim yapmaya lüzum yoktur. Büyükbaş hayvan otlatılacaksa tarla ilkine bir biçim yapılır ondan sonra otlatılır.
Koyun, keçi için gerekli mera alanı; 10 koyun, keçi için 1 dekardır.
Büyükbaş hayvanlar için gerekli mera alanı; 1 hayvana 1 dekar yeterlidir.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi için ve yem girdilerinden çiftçinin kurtulması için yapay mera ekimlerinin artırılması bir zorunluluktur. Satışını yaptığımız mera tohumu *ot tipidir*. Biz mera tohumu karışımlarımızda *çim* kullanmamaktayız.

Yapay mera tohumunu ticari olarak ilk kez Türk çiftçisiyle Torunoğlu Tohumculuk tanıştırmıştır ve ülke geneline yaymıştır.

Mera tohumu fiyatları firmamızda uygun rakamlara satılmaktadır.

Yapay Mera Nasıl Oluşturulur?  
Bu konuda çiftçilerimize teknik destek sağlamaktayız.

Yapay mera ekimleri günümüz şartlarında da eskiden olduğu gibi muhakkak olması gereken bir uygulamadır. Atalarımızın; hayvanlarının otlama bölgelerine göre hayatını şekillendirdiğini göz önünde bulundurarak, bu konunun ne kadar önem arz ettiğini bilmemiz gerekmektedir. Mera tohumu ekilmiş arazilerde hayvanları otlatmanın çok büyük avantajları vardır. Bu avantajlardan en büyüğü hayvanların kapalı alan mahkumu olmadıkları için kendi doğal yaşam tarzı olan otlamayı gerçekleştirdiği ve bu nedenle psikolojilerinin yerinde olmasıdır,  ayrıca da verim artışı çok daha yükselmektedir. Ayrıca hayvanları otlattığımız için hayvanları fabrika yeminden kurtarmış olmaktayız ve doğal olarak beslemiş olmaktayız.
Çiftçilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin ısrarla yapay mera üzerinde durmalarını istirham ederiz.


Mera karışımı tohumlarımız İthal OECD belgeli orijinal ot tipidir. 1998 yılından bu yana yapay çayır mera tohumlarını çiftçilerimize başarıyla uygulama yaptırmaktayız.