18/08/2021
2670

Çayır Mera Tohumu Fiyatı

Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkilerdir. Hayvan yetiştiriciliğinde yem bitkileri
hayvan besi yemi maliyetinden büyük kar sağlar. Besi yemleri hayvan yetiştiriciliğinin %70den
fazlasını kapsamaktadır. Bu durumda çiftçilerimiz için büyük bir maddi sıkıntı haline gelmektedir.

Çayır mera alanları ülkemizde en çok istenilen kaba yem bitkisi durumundadır. Çayır mera kaba yem bitkisi hayvanlar için mükemmel bir kaba yem kaynağıdır. Düzenli, iyi bir şekilde bakılan çayır mera alanları vitamin, karbonhidrat, protein, mineral açısından çok kaliteli bir yem sağlamaktadır. Bu şekilde sağlanan kaliteli yem ekonomik hayvancılığın temelini oluşturmaktadır.

 

 


Çayır meralar da otlayan hayvanlar ahırda yetişen hayvanlara göre daha sağlıklı, hastalıklara daha dirençli ve hayvandan sağlanan ürünler daha lezzetli olur. Yüksek verim kalitesi veren çayır mera yem bitkisi ile beslenen hayvanlar daha yüksek verim verme potansiyeline sahiptir. Meralar da otalatılan hayvanlarda gazlı şişlik, ishal ve kondisyon düşüklüğü oluşmaz. Çayır mera kaba yem bitkisi ile beslenen hayvanların tüylerinde parlaklık, ayak ve tırnak sağlığında problem yaşanmaz ve döl tutma kapasiteleri artmaktadır.


Çayır mera kaba yem bitkisi küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatılarak, silaj yapılarak kuru ot
olarak faydalanılır. Çayır mera alanında eğer büyükbaş hayvanlar otlatılacak ise ilk otlatma zamanında biçilip daha sonra biçim dönemlerinde otlatmak daha düzgün olacaktır. Küçükbaş hayvan otlatması yapılacak ise biçilmeden direk otlatmak mümkündür. Çünkü büyükbaş hayvanlar yeşil otun köklerine zarar verebilir. İlk ot zamanında biçim yapılır ise kökleri güçlendirmiş oluruz.

Çayır mera alanların otlatma boyu 25-30 cm’dir. Çayır mera alanları otlatılacağı zaman araziyi ikiye bölüp otlatılması gerekmektedir. Bir bölümünde hayvanlar otlatılacağı zaman diğer alanda arazinin sulanması, bitki besleme ürünleri ile bitkini toparlanması sağlanmaktadır. Hayvanlar otlatılırken çamurda otlatma yapılmaması gerekmektedir. Çamurda otlatma hem hayvanlar için hem de arazi için zararlı olacaktır. Arazi içinde fazla otlatılma çayır meranın ömrünü kısaltacaktır.

Çayır mera dekara 6 kg ekimi yapılmaktadır. 25 kg’lık ambalajlar halinde firmamızın deposuna
gelmiştir. Çayır mera tohumu kg fiyatı 60 TL den açıklanmıştır.

Çayır Mera Tohumu Siparişi İçin İletişime Geçiniz

0 532 266 40 41 - 0 322 239 88 08