15/01/2019
3127

Slajlık Soya Fasulyesi Yetiştiriciliği

Slajlık soya fasulyesi tohumunu Türk mühendistleri uzun uğraşlar sonucu geliştirmiştir. Hayvan beslemede protein açığını kapatmada mükemmel bir besin kaynağıdır. Tek ekildiği gibi mısırla bitişik parseller halinde de ekilebilir. Mısırla karışık slaj yapmak daha doğrudur. Slajlık soya, Slajlık mısırın proteinini %7 den 16-17'lere çıkarmaktadır. 

Slajlık soya fasulyesi tohumundan dekara 10 kg ekilir. ekerken bakteriyle uygulama yapmak doğru olur. Bakteri uygulaması yapılmışssa tohuma, üst gübrelemeye gerek kalmaz. Tohumlar ekim yapılırken mutlaka tavlı toprağa ekilmelidir. Ektikten sonra tohumlar çıkana kadar üzerlerine sulama yapılmaz. 

Slajlık soya fasulyesi danelik soyaya göre daha fazla boy yapmaktadır. Boyu 2-2,5 mt'ye kadar ulaşabilmektedir. Soya slajı dekar verimi 5-6 tondur. Kuru ot yapılacaksa kuru ot verimi 2 ton civarındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Ege bölgesi'nde hem birinci ürün hem de ikinci ürün olarak slajlık soya fasulyesi ekimi yapılabilir. Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesinde birinci ürün ekimi yapılır. Bu Bölgelerde ekim zamanı Mayıs ayıdır. 

Sahil bölgelerimizde slajlık soya ekimi Nisan 20'de başlamaktadır. Slajlık soya hayvan beslemede seçeneği olmayan mükemmel besin kaynağı olan bir yem bitkisidir. Hayvan beslemede çiftçinin yem külfetini ciddi şekilde azaltan bir kaba yem bitkisidir. 

Mısırla slajlık soya tohumu karışık ekimi tavsiye etmiyoruz. Çünkü yüksek boylu mısırın içinde slajlık soya bitkisi boğulmaktadır. Bu uygulama başarısız olmaktadır. En uygun yöntem tarla ikiye bölünür. Yarısına slajlık soya tohumu diğer yarsına da slajlık mısır tohumu ekilir. 100-110 günde her ikisi de beraberce slaj yapılır. römorkun içinde karışır. Ayrıca sıkıstırılırken de karışır. Böylece homojen bir yapı oluşur.

Slajlık soya Türkiye ve Dünya için yeni bir stratejik yem bitkisidir. Amerika'da ekimi hızla yayılmaktadır. Türkiyede'de firmamız slajlık soya fasulyesi ekiminin arttırılması konusunda çok yoğun bir faaliyet göstermektedir. 

Soyalı slajla beslenen hayvanlardan yüksek verim artışı görülür. Bu rakan %15 civarındadır. Yüksek proteinli soyalı slajla beslenen hayvanlarda yüksek protein hayvanları tok tuttuğundan %30 yem ve mısır slajı tüketiminden tasarruf sağlanır. 

Slajlık soya fasulyesi yetiştiriciliği ve slajlık soya fasulyesi tohumu fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.